Prisoversikt 2017 (gjeldende fra 1. juli)

For den oppgitte prisen er deltakeren å regne som et av familiemedlemmene, og trenger bare å ta med seg det de vil bruke i lommepenger til kioskbesøk, handleturer, brev osv. Ulykkesforsikring inngår også i prisen.

Prisen på oppholdet er avhengig av hvor mye voksenkontakt og tilsyn barnet må ha. Vennligst vurder nøye hvilken priskategori ditt barn kommer inn under. Det er svært viktig at vertsfamiliene er forberedt på hvilke behov ditt barn har. Riktig kategori har betydning i forhold til forsikringen. Nye priser fra 1. juli 2016 på KS-satser. Alle kategorier får en tilsvarende økning.

Kategori 1.  kr. 1290,- pr døgn

(KS-satser kr 1090 reguleres juni hvert år) + administrasjon og forsikring 200 kr pr døgn.
Grunnsatsen økes tilsvarende på alle kategorier.

 • Deltakere 7 år og eldre som er selvstendige og som fungerer godt sammen med andre barn/voksne.
 • Har ikke behov for personbistand.
Kategori 2.    kr. 1430,- pr døgn
 • Deltakere som trenger ekstra omsorg/tilrettelegging av aktiviteter, men fungerer godt sammen med andre barn og voksne.
 • Laveste kategori for barn 5 og 6 år.
 • Har ikke behov for bistand, men har en del utfordringer i forhold til utførelse av aktivitet.
Kategori 3.   kr. 1740,- pr døgn
 • Deltakere som krever stor grad av voksenkontakt, grensesetting osv.
 • Som har ADHD, ADD, FAS, Down syndrom, Asberger syndrom og Autisme.
 • Laveste kategori for barn 3 til 5 år.
 • Alle barn som bruker bleier, er sengevætere og som ellers har avføringsproblemer.
 • Har behov for personbistand men klarer deler av aktiviteten selv. Her kan bistandsyter gå til og ifra.
Kategori 4.   kr. 2370 pr døgn og oppover.
 • Gjelder deltakere som har stort behov for bistand, og bistandsyter må være tilgjengelig hele tiden.
 • Som fungerer dårlig sammen med andre barn.
 • Som har sterk funksjonshemming, CP, ADHD med Torettes og Svakt fungerende autisme.
 • Alle barn yngre enn 3 år.
 • Barn som har personlig assistent, eksempel på skolen.
Kategori 5.   Pris etter avtale. Minste pris er fra kr. 3070 og oppover
 • Multihandikappede som trenger bistand, assistanse og helsehjelp.
 • Behov for bistand til alle aktivitetene.
 • Deltakere som ikke fungerer sammen med andre barn og ungdommer.
 • Pris avtales i hvert enkelt tilfelle.
Kategori 6.    Kriminalomsorg (ikke avklart)

For andre typer oppdrag som ikke er typisk ferie/avlastningstilbud, fastsettes prisen etter avtale ut fra innholdet i tilbudet.

Kategori 7. Andre tilbud

Timepriser inkludert forsikring

 • Støttekontaktordning, kr. 150 pr time
 • Timer utover døgnopphold, kr. 150 pr time
 • Timer med pedagogisk opplegg, kr. 280 pr time
 • Timer som kommer inn under  kategori 4 og 5, kr. 350 pr time
 • Timer – møtegodtgjørelse, kr. 250 pr time + reisetid 150 kr pr time
 • Hjemmebesøk av saksbehandler/familie/barn ved avlastning inntil 2 timer faktureres med 500 kr.
  Dersom besøket overstiger 2 timer faktureres det med 250 kr pr time på det barnet det gjelder.

Transport

 • Ved henting og bringing av gårdsvert, belastes reisetid  med 150 kr pr time.
 • Kjøregodtgjørelse etter statens regulativer.
Forbehold

Det blir prisjusteringer fra 1. juli 2017. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil på nettsidene.